Termin 10


  • Tips till T10

    Nu går du helt plötsligt sista året på läkarprogrammet om du som går det ”gamla” läkarprogrammet!! Bra jobbat! Den tionde terminen går man två kurser: Examensarbete i medicin och Interprofessionell…