Etikett: Anatomi


 • Genitalia

  Ammanuenshäfte för modeller

 • Kärlträdet

  Ammanuenshäfte för modeller

 • Viscera

  Amanuenshäfte för modeller

 • Hjärta och luftvägar

  Amanuenshäfte till modeller

 • Kärl och nerver

  Centrala nervsystemet Arteriellt blodflöde arcus aortae truncus brachiocephalicus dx (finns ej vänster sida, där utgår nedan direkt från arcus aortae) a. subclavia a. carotis communis a. carotis externa a. thyroidea […]

 • Nedre extremiteten

  Skelett, muskler och leder i höft, ben och fot. Plus alla fina nerver och kärl.

 • Övre extremiteten

  Muskler, ben och kärl i övre extremiteten, aka våra armar och händer.

 • CNS 2

  Hjärnans blodförsörjning samt ögats och örats anatomi.

 • Huvud och hals

  Huvudet och halsens anatomi, vilket till exempel inkluderar ben och muskler i skallen, ansiktet och käken.

 • Bålen

  Bålens anatomi, vilket till exempel inkluderar skelett, muskler, ligament och leder i bröstkorg, rygg samt bäckenet.

 • CNS 1

  Centrala och perifera nervsystemets anatomi, vilket till exempel inkluderar hjärnan, ryggmärgen, likvorcirkulation och kranialnerverna.