Fall 5: Integumentsystemet

En ung pojke blir solbränd och får blåsor i huden.

Centralt innehåll

 • Redogöra för hudens struktur, tillväxt, funktion och innervering
 • Redogöra för de strukturer som finns i huden
 • Förklara hur huden påverkas av strålning
 • Redogöra för läkning av sårskador

Relevant material

Osmosis

Marieb, E. & Hoehn, K. Human Anatomy & Physiology, Pearson

 • Chapter 4: Skin and body membranes (The Integumentary System)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Come, Let’s Get SunBurned!

Vilka är hudens funktioner och vad ger upphov till dessa funktioner?
 1. Temperaturreglering
  • Merokrina körtlar / Svett -> nedkylning
  • Hypodermis -> värmeisolering
 2. Skydd
  • UV – ljus = melanocyter
  • Slitstyrka = desmosomer
  • Från uttorkning – talgkörtlar -> sebum, som töms via m. arrector pili aktiveras (även den muskel som ger gåshud).
 3. Immunförsvar
  • Langerhans
 4. Känsel
  • Pacini, Meissner, Merkel, Ruffini, fria/hår, temp.

Minnesregel: om man sticker (STIK) i huden får man funktionerna.

Vilka känselreceptorer finns i huden? Var sitter de, vad för stimuli aktiveras de av, är de långsamt/snabbt adaptiva och vad har de för receptiva fält?

 

ReceptorLokalistionStimuliAdaptivitetRec. fälts storlek
MeissnerStratum papillareLågfrekventa vibrationer, 10-50 HzSnabbLitet
PaciniDjup dermisHögfrekventa vibrationer, 200-300 HzSnabbStort
MerkelStratum basaleIhållande tryckLångsamLitet
RuffiniDermisDragspänningLångsamMedel
Fri nervÖverallt, inkl. i hårsäckarKraftigt tryck / SmärtaSnabb
Temp.Ytlig dermis/papillareTemp.Långsam

Vilka är de olika lagren i huden och vad består de av i stora drag?

Inifrån till ut:

 • Hypodermis – fett/adipocyter, isolering
 • Dermis – mycket bindväv, ytligast lagret som fortfarande har kärl
  • Retikulare – tät oorganiserad
  • Papillare – lucker
 • Epidermis – ingen bindväv
  • Stratum
   • Basale – progenitorceller (stamceller) till keratinocyter som aktivt delar sig, hemidesmosomjunctions till basalmembran.
   • Spinosum – keratinocyter, tjockare lager, desmosomjunctions mellan celler som fylls med keratin & keratohyalin.
   • Granulosum – inga organeller i cellerna, de plattas till, sista lager med någon näring.
   • (Lucidum) – endast i tjock hud, extra lager med tillplattade celler.
   • Corneum – tjockt med “döda” celler fyllda med intermediärfilament
Hur läker huden sår?
 1. Koagel m. trombocyter + fibrin
 2. Immunförsvar
 3. Fibroblaster -> kollagen
 4. Fylls ut igen m. dermis & epidermis
Hur är melaninets väg från att inte finnas till att skydda celler samt vad avgör en persons hudfärg?

 1. Syntetiseras i melanocyter.
 2. Transporteras av melanosomer.
 3. Tas upp av keratinocyter genom endocytos.
 4. Placerar sig på cellkärnans ’solsida’.

Högre melaninproduktion/melanocytaktivitet -> mörkare hy (alltså inte ex. fler melanocyter).

Hur stor del av kroppsytan utgör a) en arm b) ansiktet c) ett ben d) bröstet / ryggen?

Rule of 9

11 regioner på kroppen som utgör 9% var (ben = fram & baksida).

 • a) Arm = 9%
 • b) Ansikte = 9%
 • c) Ben= 18%
 • d) Rygg = 18%
 • d) Bröst = 18%
Mellan vilka hudlager bildas ödem (svullnad) från ex. hudsvullnad?

Mellan dermis och epidermis. Svårt att öka vätskemassan i dermis pga kollagen men går bra att göra det precis under stratum basale pga dessa progenitorer till keratinocyter har starka desmosombindningnar.

Hudinflammation kännetecknas av rodnad, värmeökning, svullnad och smärta. Andra ord för dessa tecken är... ?

Smärta = Dalor

Hetta = Calor

Rodnad = Rubor

Svullnad = Tumor


4 Replies to “Fall 5: Integumentsystemet”

  • Max Wictor

   Hej!
   Det är en rest från en tidigare funktion vi hade integrerat på sidan, som nu inte längre är möjligt och inte relaterat till sortering tyvärr. Tack för du kommenterade så vi kan fixa till sidorna där detta finns kvar :))

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *