Fall 12: Lukt och smak

En tonåring besväras med mycket svettiga händer när han blir nervös. Han behandlas med injektioner av botulinumtoxin (botox) och beta-blockerare.

Centralt innehåll

 • Lukt och smak
 • Redogöra för det neuronala underlaget för emotioner (limbiska systemet)
 • Autonoma nervsystemet

Relevant material

Vecka 2: Neuroanatomy
Vecka 7: Chemical senses
Vecka 9: Visceral motor systems
Vecka 12: Limbic forebrain, emotion and addiction

Osmosis

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

 • Chapter 15: The Chemical Senses (s. 303-333)
 • Chapter 21: The Visceral Motor System (s. 437-459)
 • Chapter 31: Emotion (s. 665-685)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Autonoma nervsystemet
a) Vilka egenskaper har ANS gällande myelinisering av axon, neurons placering, neurotransmittor och receptortyp?
b) Vilka effekter har ANS på målorgan såsom hjärtapupillsmusklerlungortarmar och systemiska arterioler?
c) Vad har olika typer av adrenerga receptorer för målvävnader samt effekt?

a) Egenskaper ANS

 
PS-pre
S-pre
PS-post
S-post
Myelin?
Ja
Ja
Nej
Nej
Var?
Hjärnstam (KN)
S2-S4
Th1-L3
Nära målorgan
Pre- / Paravertebrala ganglion
Neurotransmittor?
ACh
ACh
ACh
NA
Receptor?
Nikotinerg
Nikotinerg
Muskarin
Adrenerg
 
 
 

b) Effekt ANS

Sympatiska
Organ/Vävnad
Parasympatiska
Ökad frekvens & kraft
Hjärta
Minskad frekvens & kraft
Dilatation
Pupill
Konstriktion (KN. III)
Dilatation (bronker)
Viss konstriktion (blodkärl)
Lungor
Konstriktion (bronker)
Dilatation (blodkärl)
Minskad peristalstik
Tarmar
Ökad peristalstik
Konstriktion (viscera)
Dilatation (muskel)
Systemiska arterioler

c) Adrenerga receptorer

 
Vävnad
Effekt
α
Glatt muskulatur
Kontraktion
β1
Hjärta
Ökad slagkraft & -frekvens
β2
Glattmuskel (lungor)
Relaxering (ökat syreupptag)
β3
Fett
Lipolys, temperaturreg.
 
Limbiska systemet
Vilka är de viktigaste strukturerna och vad har de för huvudsaklig funktion?

a) Limbiska strukturer och deras funktion

 1. Primära:
  • Hippocampus
  • Amygdala
   • Rädsla
  • Gyrus cinguli & insula
   • Ex. emotionella aspekten av smärta.
 2. Sekundära:
  • Frontalloben
   1. Integrering och reglering av emotionella & motivationella känslor i beteende.
  • Hypothalamus
  • Nc. accumbens
Lukt
a) Hur förmedlas luktinfo från cilier till en nervimpuls?
b) Vilken cell producerar mucus/slemmet i näsan?
c) Vilken väg tar nervimpulsen efter den registrerats i nn. olfactorii?

a) 

Doften (i form av oderant) binder till GPCR på olfactory receptor neuron (ORN) i mucus. α-enheten (Golf) dissocierar och binder till adenyl cyklase III (ACIII), som bildar cAMP från AMP. Detta öppnar cAMP-reglerande kanaler som släpper in natrium- och kalciumjoner. Kalciumjonerna i cellen öppnar upp kaneler som släpper ut kloridjoner, vilket leder till en ännu mer effektiv depolarisering.  


b)

Bowman’s gland


c)

Via bulbus olfactorius (behöver sedan inte omkopplas i thalamus, utan direktkopplar till Limbiska systemet)

Smak
a)  Vilka olika grundsmaker har vi och vilken förmedlingssubstans och receptor använder smakerna sig av?
b)  Vilka kranialnerver kan ingår i smakupplevelsen? 
c)  Var behandlas smakinformationen?

a) 

Salt: Jonkanal. Salter (natriumjoner, litiumjoner osv)

Surt: Jonkanal. Vätejoner

Sött: GPCR. kolhydrater/socker

Bittert. GPCR

Umami. GPCR


b)

KN VII (Chorda tympani, främre 2/3 av tungan), KN IX (bakre 1/3 av tungan) och KN X (pharynx, övre esophagus mm)


c)

I anteriora insula, insular taste cortex. (Finns även en sekundär area i caudolaterala orbitofrontal cortex.)


3 Replies to “Fall 12: Lukt och smak”

 1. Boel

  Hej!
  Denna vecka tror jag att det finns lite mer på Coursera än ni har skrivit ut. Vecka 7 – chemical senes, vecka 9 – visceral motor systems och vecka 12 – limbic forbrain, emotion and addiction.

  Det är en lite rörig vecka så kanske hjälper det någon annan att få det specificerat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *