Fall 11: Minne och inlärning

En glömsk äldre man kör vilse med bilen och berättar att han ibland känner sig orolig och ledsen. Han har dessutom fått svårt att känna igen bekanta.

Centralt innehåll

 • Redogöra för det neuronala underlaget för minne och inlärning
 • Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad

Relevant material

Vecka 11 och 4: Synaptic Plasticity

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

 • Chapter 8: Synaptic Plasticity (s. 159-178)
 • Chapter 27: Cognitive Functions and the Organization of the Cerebral Cortex (s. 593-631)
 • Chapter 30: Memory (s. 645-663)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Associationsareor
Vad är funktion av och vilka symptom är karakteristiska vid skada av:
a) anteriora associationsarean?
b) parietala associationsarean?
c) temporala associationsarean?

a) Anteriora

Innefattar OFC (orbito-frontalctx) & PFC (pre-frontalctx), ink. Broca’s area.

 • Funktion
  • Planera / lägga upp strategi
  • Integrera olika aspekter av individen och producera beteende
   • Emotioner
   • Värderingar
  • Rationella beslut
 • Skada
  • Afasi (Broca’s)
  • Anosmi (OFC)
  • Hänsynslös
  • Kan inte anpassa eller byta beteende när ombedd att göra så.

b) Parietala

Ffa i höger / icke-dominant hemisfär. Ass. area = bakre parietalctx, främre är S1.

 • Funktion
  • Processa visuell information (dorsalström)
  • Spatial förmåga
   • Sin egna plats i rum
   • Föremåls placering i sin omgivning
  • Tidsuppfattning
 • Skada
  • Visuell neglect
   • Allvarligast ifall skada på höger parietalctx

c) Temporala

Ink. Wernicke’s area.

 • Funktion
  • Processa visuell information (ventralström)
  • Objektsigenkänning
   • Ink. ansiktsigenkänning = helhetsbild = höger hemisfär.
  • Semantik / fakta.
 • Skada
  • Agnosi (kan vara Wernicke’s)
  • Afasi (Wernicke’s)
Kommunikation
a) till var förmedlar de olika thalamuskärnorna?
b) vilka areor är uni- respektive multimodala?
c) hur kommuniceras information till högre associationsareor samt mellan högre associationsareor?

a) Thalamuskärnor

Thalamuskärna
Förmedlar info till
MD
Frontalctx
Limbiska (anteriora temporalctx) ?
VA / VL
M1 (ex. från basala ganglier)
VPM
VPL
S1
Ansikte (VPM)
Bål & extremiteter (VPL)
MGN
A1
LGN
V1

b) Modalitet

Unimodal = primära & sekundära areor.

Multimodala = högre ass. areor, integrerar flera typer av stimuli.


c) Information till & från högre associationsareor

Till högre ass. areor från lägre areor = via thalamus.

Mellan ass. areor = associationsfibrer.
Ex. fasciculus arcuatus mellan Broca’s (frontalctx) & Wernicke’s (temporalctx) areor.

Minnestyper
a) ex. på procedurminne?
b) ex. på deklarativt minne?
c) vad är huvudfunktionen för hippocampusfrontalctx & sensoriska ctx?
d) vad står LTP respektive LTD för och hur bidrar de till inlärning?

a) Procedurminne (implicit minne)

Färdighets- och problemlösningsminne.

Ex. att skriva utan av veta innebörden av orden (själva mekaniska sekvensen/rörelsen).

Betingning – kan läras in omedvetet

 • Klassisk – fobier
  • Somatisk (cerebellum)
   • Blinkreflex till ton.
    • Mosstråd: Ljus-, ljud- & hudstimuli (CS, in).
    • Klättertråd: Corneastimuli/reflex (US, in).
    • Purkinjefiber: Blinkning (UR, ut).
  • Emotionell (amygdala)
 • Operant – beroenden
  • Målinriktat beteende ger belöning
   • Dopaminfrisättning (basala ganglier eller ventrala tegmentum) till frontalctx höjer sannolikheten för upprepat beteende.

b) Deklarativt minne

 • Episodiskt
  • ex. tänka tillbaka på en föreläsningssituation.
 • Semantiskt
  • ex. innebörden av ett ord (faktakunskaper).

c) Strukturer för minnet

 1. Hippocampus
  • Inlagring av minnen.
   • LTP i cerebrum.
 2. Sensoriska ctx
  • Lagrar minnen.
 3. Frontalctx
  • Aktiverar / återkallar minnen.
   • Via NMDA-receptorer.

d) LTP & LTD

 • LTP, long term potentiation.
  • Cerebrum
   1. Tillräcklig mängd glutamatfrisättning mättar alla postsynpatiska AMPA-receptorer.
   2. Även NMDA-receptorer aktiveras.
   3. Intracellulär signal att tillverka fler AMPA-receptorer vilket förstärker synapsvikt.
   4. Ökad kinasaktivitet.
 • LTD, long term depression.
  • Cerebrum
   • Ökad fosfatasaktivitet.
  • Cerebellum
   • Klättertrådar inducerar förändring.
   • Purkinjeceller inhiberas.
   • Ökad kinasaktivitet.
Hur är lateraliseringen mellan hemisfärerna fördelad?
Hemisfär:
Vänster
Höger
Synfält:
Höger
Vänster
Tal:
Semantiska aspekten
– Lexikal kunskap
Emotionella aspekten
– Prosodi mm.
Analysnivå:
Detaljer
Helhet
Matte, sekvensering
Spatial förmåga

5 Replies to “Fall 11: Minne och inlärning”

 1. Anonym

  Hej,

  En ex-tentafråga är: ”Man kan förbereda sig inför en tenta på olika sätt. Ett sätt är att lära in svar ordagrant, men då riskerar svaren att bli fel om frågan ändrats något sedan förra tentan. Vilken typ av minne har sannolikt bildats, respektive inte bildats, om svaret är ordagrant skrivet men samtidigt fel?”
  Där svaret är: ”Procedurellt, respektive semantiskt”

  Men syftar inte inlärning ordagrant på sakkunskap som är det semantiska minnet medan prodedurellt minne handlar om problemlösning (som i detta fall när frågan ändras)? Ett av alternativen är nämligen det omvända: ”Semantiskt, respektive procedurellt”

  Tack på förhand!

  • Max Wictor

   Hej Anonym!
   Denna frågan tycker vi också är lite klurig. Jag minns jag fick den förklarad, men kan inte återberätta det bra med detaljer. Tyvärr kan vi inte hjälpa dig med den, men du kan skriva och kontakta kursledningen eller den som håller i ämnet så får du ett bra svar!

  • A

   Eftersom du baserar din kunskap på mönstret – ”När dom frågar efter Y är det korrekta svaret X” och inte på en faktisk förståelse om vad fråga Y betyder, och varför svar X är korrekt. När fråga Y är ändrad krävs förståelse av frågan och kunskap om de olika svaren (dvs. sakkunskaper, semantiskt minne) och inte minne av att vid en fråga likt Y är svaret X (dvs. procedurellt minne).

   Semantiskt lösning på en tentafråga:
   Vad frågar de om? Vad innebär de olika svarsalternativen?

   Procedurell lösning på en tentafråga:
   På en tidigare tenta var Y = X, därför är X det korrekta svaret även på denna tenta. (eftersom man inte lärt sig innebörden av den tidigare tentafrågan kan man inte inse att förändringen i frågan betyder att det korrekta svarsalternativet är förändrat.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *