Termin 7


  • Tips till T7

    Termin sju på läkarprogrammet upplevs av många vara en bra och rimlig termin. Många känner från T6 att man ”var ny på jobbet” nästan varje dag och det var många…