Tips till T5

Klinisk förberedelse (mikrobiologi)

Vi kan rekommendera kursboken Medicinsk mikrobiologi och immunologi från Studentlitteratur (2015). Den är skriven på svenska och är mycket lättläst. Man behöver inte läsa allt, men den fungerar bra som uppslagsverk. Man behöver dock komplettera med andra resurser, som föreläsningar eller internet.

Ett tips är att utgå från instuderingsfrågorna för varje vecka för att veta var fokus ligger och på vilken nivå man förväntas kunna det. De är hjälpsamma att besvara under tiden man pluggar och svaren står ofta i kursboken. Dessutom är det bra att kolla på gamla extentor.

Vi kan starkt rekommendera Sketchy Micro. Det är videor om nästan alla mikroorganismer som är gjorda på ett sätt för att man ska minnas de viktigaste detaljerna.

 • Sketchy innehåller dock information som är mindre relevant. Skippa läkemedelsbehandling, speciellt gällande antibiotika, eftersom det gäller för USA, där det finns en större resistensproblematik än i Sverige, och de har även annorlunda behandlingsstrategier.

Föreläsningarna har varit jättebra. Det är dock mycket information och väldigt många patogener samtidigt, så det hjälper om man kommer förberedd, t.ex. har sett relevanta videor på Sketchy.

Vissa veckor hade mycket på schemat som var utöver eget plugg och föreläsningar, medan andra veckor var luftigare. Stressa inte om du inte hinner med allt plugg under en vecka med mycket schemalagt. Man kan ta igen det senare. Men tänk på att eftersom det är en kortare kurs kan det bli jobbigare att hamna ur fas.

Vetenskaplig teori och tillämpning

Du kommer direkt från en mikrobiologi-tenta och nu helt plötsligt har du schemalagda föreläsningar från kl.9-16 varje dag i två veckor med en ny tenta inom en nära framtid.

 1. Panic
 2. Läs kommande styckena
 3. Profit

Vi hade nästan alla föreläsningar förinspelade (E-föreläsningar). Majoriteten av tiden var exempel som illustrerade konceptet. Jag kollade igenom föreläsningarna på 2x hastighet (eller bara handouts), antecknade begrepp och sen började göra extentor.

Gör extentor tidigt! Då kommer du att märka att vissa begrepp i princip alltid återkommer, sk. High Yield. Vi har gått igenom en majoritet av extentorna som fanns tillgängliga för oss och gjort Anki-kort (ladda ner) på de viktigaste områdena. Du kan utgå från dem och/eller göra dina egna kort.

 • Ett exempel på High Yield är denna tabell (Youtube). Om du lär dig den har du redan en stor del av tentafrågorna avklarade.

Om jag gjorde om kursen skulle jag nog försöka gå igenom alla föreläsningar innan halva kurstiden (efter ca. 1,5v) och sen börja extentor + göra ankis.

Sum á la kardemum: Även om föreläsningarna är långa är det få saker du behöver ta med dig från varje. Kursen är gjord för att du ska klara den.

Varning: Många i vår klass (HT20) tyckte att tentan var mycket svårare än extentorna. En nackdel är också att eftersom det är så få frågor (totalt 26 st, 11 på del A och 15 på del B) väger slarvfel tungt in på slutresultatet. Dessutom finns en sk. ’minimun pass’ på vardera del A och B. Du måste alltså få ex. minst 6-7 frågor rätt på del A och 8-10 på del B samt godkänt på totalen (16-18 rätt) för att få godkänt. Om du ex. har 3 frågor du inte kan på del A och 2 slarvfel kanske du kuggar. Jag tror personligen (OBS! ingen expert) att fler frågor på del A (består av snabbare faktafrågor) hade gett en mer rättvis spegling av studentens kunskapsnivå.

Cochrane Interactive Learning (CIL-moduler)

Som en bomb från en redan grumlig himmel fick man plötsligt veta att vi skulle göra genomföra en onlineutbildning, med text, videor och testfrågor, estimerat 12 timmar att genomföra. Tydligen fanns inte detta moment på den tidigare varianten av kursen, så vi förstår inte riktigt varifrån timmarna tas (eller om de bara läggs på utan att något tas bort?). Molnen skingrar sig dock och solen glimtar in när modulerna till allas lättnad tar kortare tid än väntat. Man kan göra dem på under 6 timmar.

Deadline för detta moment är dock inte för än vid redovisning av arbetet och man behöver därför inte stressa med att få dem klart. Ska du göra en kritisk litteraturgranskning kan du dock med fördel göra dem innan du börjar med projektarbetet.

Det kan vara bra att anteckna sina svar under tiden man gör quizzen, om man behöver göra om det flera gånger för att få alla rätt.

Projektarbetet

Förhoppningsvis har ni redan gjort en bra förberedelse med projektplanen. Det beror mycket på er handledare hur mycket ni förväntas göra, när ni blir klara och vilken nivå projektet förväntas ligga på.

Vi var tvungna att argumentera och påminna våra handledare ofta om att vi bara går termin 5 och detta arbetet inte behöver vara som deras egna publikationer. Stå upp för att inte göra mer än ni känner är nödvändigt för era mål!

Herman

Jag hade en fantastisk handledare som hjälpte oss väldigt mycket. Vi skrev i Google Dokument och kunde bjuda in henne där. Hon skrev massor av kommentarer och gjorde förslag i texten, vilket hjälpte oss enormt!

Elliot

Presentationen (redovisning) kan man förbereda under ca. en arbetsdag, opponeringsfrågor på ca. 2h.


Exempel på redovisning:


Anki

Anki till hela mikrobiologikursen

4 Replies to “Tips till T5”

  • Max Wictor

   Hej!
   Om jag fattade det rätt från T5 och inget är ändrat, behöver man inte gå igenom Cochrane till VTT tentan. Cochrane underlättade tänket kring vissa aspekter under VTT för att förstå kursen mer i sin helhet, men examinationsmässigt inför tentan var det inget krav att ha gått igenom Cochrane.

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.