Fall 8: Basala ganglier och cerebellum

En man känner sig yr och får problem med att kontrollera vissa rörelser.

Centralt innehåll

 • Redogöra för lillhjärnans och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras samverkan med andra strukturer i CNS och roll i motorisk kontroll

Relevant material

Vecka 9

Osmosis

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

 • Chapter 18: Modulation of Movement by the Basal Ganglia (s. 385-402)
 • Chapter 19: Modulation of Movement by the Cerebellum (s. 403-420)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Basala ganglier
a) anatomisk & funktionell indelning?
b) putamens direkta & indirekta bana inkl. signalsubstanser?
c) orsaker till Huntingtons och Parkinsons?

a)  Anatomisk indelning

  • Nc. lentiformis (putamen & globus pallidus)
  • Nc. caudatus
 • Funktionell indelning
  • Nc. subthalamicus
  • Substantia nigra
  • Anatomiska strukturer

b) Banorna terminerar i VL/VA delarna av Thalamus.

c)  Huntingtons

  • De MSN med D2 – receptor förtvinar vilket påverkar den indirekta banan.

 • Parkinsons
  • Dopaminproducerande celler i substantia nigra förtvinar. Symptom som ex. vilotremor.

Minnesregel: Huntingtons har 2 st T i sig = D2. Parkinsons har bokstaven S i sig = Substantia nigra.

Cerebellum
a) regioner, funktioner och kopplade kärnor?
b) celllager och celltyper samt hur de interagerar?
c) symptom från skador på lillhjärnan?

a)  Spinocerebellum

  • Mest mediala del
  • Är involverad i den kontinuerliga feed-back loopen för motorik.
   • Globolus & Emboliformis (interpostate)
   • Fastigii -> nc. vestibularis, kontrollerar framförallt posturala muskler (proximala).
 • Cerebrocerebellum
  • Mest laterala del
  • Planering & initiering av viljestyrda rörelser.
   • Input från kontralateral cerebrum via pedunculus medius.
   • Output från nc. dentatus till kontralateral cortex (via thalamus) via pedunculus superior.
   • Processerad information från cerebrocerebellum utförs på ipsilaterala sidan: kontralateral info från kortex, sedan skickas signalen tillbaka till samma kontralaterala kortex via överkorsning i mesencephalon.
 • Vestibulocerebellum
  • Utgörs av flocculus nodulus
  • Balans & ögonrörelser
   • Nc. vestibularis
 • Vermis har huvudsaklig kontroll över ögonrörelser (bland cerebellums olika delar).
 • Bonusfunktion: Språk!

b) Inhibitorisk = GABA. Excitatorisk = Glutamat. Celllagrena utifrån till in är 1. Molekylär- 2. Purkinjecells- 3. Korncellslagret.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Architecture_of_the_3_layers_in_the_cerebella_cortex.png

By Haphip – Using autoshapes on powerpoint, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18788980

c) symptom på skador i lillhjärna kan vara ex. intentions- eller essentiell tremor, problem med balansen.

Motorisk inlärning i cerebellum / LTD
a) varför är motorisk inlärning i cerebellum i form av LTD (och inte ex. LTP)?
b) vad är begreppet för 'associativ inlärning' i cerebellum samt vad kan detta användas till?
c) vilka mekanismer är viktiga för inlärning i cerebellum?

a)  Purkinjeceller är inhibitoriska och hämmar rörelse, om vi då vill att ex en sekvens av inövade rörelser / associationer ska fortgå behöver vi hämma purkinjecellerna som vanligtvis hämmar denna process.

  • Hämma purkinjeceller vid inlärning = LTD.

b) Associativ inlärning kan vara i form av Klassisk betingning

  • kan ge upphov till fobier samt användas för att behandla fobier.

c) Inlärning i cerebellum / LTD kräver att klättertrådar inducerar förändringar samtidigt som aktiva granuleceller också stimulerar purkinjecell vi parallelltrådar.

Facilitering
a) vilken/vilka mekanismer kan ge upphov till facilitering?
b) vilken/vilka mekanismer kan ge upphov till anitfacilitering?

a) Facilitering

  1. Många successiva aktionspotentialer i det presynaptiska axonet -> ansamlas kalcium i den terminalen.
  2. Ansamling av kalcium leder till stor frisättning av presynaptiska vesiklar innehållande neurotransmittorer -> stark påverkan av postsynaptiska terminalen.

b) Antifacilitering

  • Desensitering av postsynaptiska receptorer
  • Presynaptiska terminalen har ont om neurotransmittorer att frisätta.
Fallet
a) hur ser medulla oblongatas och cerebellums blodförsörjning ut?
b) var är kranialnervskärnorna för IX och X belägna och vad är deras funktion?

a) PICA försörjer posterior och lateral del av medulla oblongata samt posterior-inferior del av cerebellum.

 • A. vertebralis samt a. spinalis anterior försörjer anteriora delen av medulla oblongata.
 • AICA – cerebellum
 • SCA – cerebellum

b) Alla dessa kärnor sitter posteriort i medulla oblongata.

 • Nc. Ambiguus
  • Sitter i kranial del av medulla.
  • De delar av vagus som försörjer larynx samt glossopharyngeus som försörjer pharynx sitter gemensamt här.
 • Stora Vaguskärnan
  • Sitter mer caudalt i medulla.
  • Skiljd från nc. ambiguus, har hand om större parasympatiska funktioner.
 • Vestibulära kärnan
  • Sitter medialt om nc. ambiguus.
 • Trigeminus spinala kärna
  • Sitter kranialt i medulla.
  • Vidareförmedlar smärta och temperatur från ansiktet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *