Fall 6: Njurar och urinvägar 2

Centralt innehåll

 • Reglering av njurfunktioner, vätske- ochelektrolytbalans
  • Autoreglering av njurblodflöde och GFR (myogen respons och tubuloglomerulär feedback)
  • Trycknatriures och tryckdiures
  • Njurnerver (sympaticus)
  • RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet)
  • Antidiuretiskt hormon (ADH/vasopressin)
  • Atriell natriuretisk peptid (ANP)
  • Transport av K+, H+, HCO3 och fosfat
 • Kroppens buffertsystem och njurarnas samspel i syra-basregleringen
  • HCO3

Farmakologi

 • Diuretika
  • Loop-diuretika (furosemid)
  • Tiazid-diuretika (hydroklortiazid, bendroflumetiazid)
  • Kaliumsparande diuretika
   • ENaC-blockerare (amilorid)
   • Aldosteronantagonister (spironolakton, eplerenon)
  • Osmotisk diuretika (mannitol)
 • Karbanhydrashämmaren (acetazolamid)
 • Renin-hämmare (aliskiren)
 • ACE-hämmare (”-pril”: enalapril, kaptopril)
 • Angiotensin II-receptorblockerare, AT1R-blockerare (”-sartan”: losartan, valsartan)
 • Vasopressin och analoger (desmopressin)

Relevant material

Osmosis

Topic: Renal Physiology

Youtube

Anki

T3F6: Njurar II


2 Replies to “Fall 6: Njurar och urinvägar 2”

  • Herman

   Hej anonym! :>

   Ifall du laddar ned det och sedan går in på ’Browse’ (kortkommando: B-tangent) och sedan väljer kortleken i spalten till vänster kan du se alla kort som ingår, inklusive antal tror jag.

   Vad jag vet går det inte att se antalet kort i kortleken utan att först ladda ner korten.

   Lycka till och återkom gärna med fler funderingar när de uppkommer!

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.