Fall 6: Somatosensorik

En man får en skada på ryggmärgen i thorakalnivå 2. Han upplever motoriska och sensoriska bortfall i bålen och nedre extremiteter, men övre extremiteter fungerar som normalt (Brown-Sequards syndrom).

Centralt innehåll

 • Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik (inkl. olika typer av nervfibrer)
 • Redogöra för sinnesorganens uppbyggnad och deras funktioner
 • Redogöra för de viktigaste sensoriska bansystemens anatomi (funktion från känselorgan till hjärnbark)
 • Beskriva somatosensoriska hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad
 • Redogöra för antalet spinala nerver på respektive kotnivå, deras namngivning och innervering i dermatom

Relevant material

Vecka 5: Somatic Sensation

Osmosis

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

 • Chapter 9: The Somatosensory System (s. 181-200)
 • Chapter 10: Pain (s. 201-218)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Vilka är dorsalkolumnerna och vilken typ av information förmedlar dem?

Dorsalkolumnerna består av två delar (fasciculi av lemniscal):

 • Fasciculus cuneatus
  • information från över T6-7, innan ansiktet
   övre delen av bålen, armar och hals
 • Fasciculus gracilis
  • förmedlar sensorik från nedanför T6-7
   nedre delen av bålen och nedre extremiteter
Vad använder sig olika känselkroppar av för nervfibrer samt vilken hastighet färdas en aktionspotential hos dessa?
Sensorisk funktion Typ av receptor Typ av sensorisk fiber Hastighet i m/s
Proprioception Muskelspole; Golgi senorgan Aα: Ia (rörelse), II (statisk); Ib 100 ±20
Beröring (tryck, vibrationssinne, dragspänning) Merkel, Meissner, Pacini, Ruffini 50 ±20
Nociception & temperatur Fria nervändar 5-30
Nociception & temperatur & klåda Fria nervändar C 0-2
Vilka spinalnerver (utifrån kotnivå) innerverar olika nivåer på kroppen (dermatom)?

Dermatoms.svg

Här finns några riktmärken (som du kommer behöva kunna inför tentan, men de återkommer längre fram):

 • C3-C5 löper n. Phrenicus ut som innerverar diaphragma.
 • C5-C6 nivå innerverar biceps.
 • Th1 är sista kotan (kranialt ifrån) som innerverar någon del av armarna.
 • Th4 är sista kotan som innerverar bröstet.
 • T10 innerverar i höjd med naveln.
 • L1 innerverar i höjd med ljumsken.
 • L5 innerverar mediala ovansida av fot, ex. stortån.
 • S1 innerverar laterala ovansida av fot.
Hur många spinalnerver finns och hur löper de ut till kroppen?

Det finns 31 st spinalnerver. 8 cervikala, 12 thoracala, 5 lumbara, 5 sacrala och 1 coccygeal. (Som mängden kotor, utom cervikala som är +1).

Den första cervikala spinalnerven löper mellan occipitalbenet och atlas (C1) vilken gör att de cervikala spinalnerverna, per benämnd kotnivå, löper ovanför kotan. Ex. spinalnerv för C4 löper mellan C3 och C4.

Resterande löper ut underifrån varje kota från och med de thoracala (Th1). Så spinalnerv på Th2-nivå löper mellan ryggkota Th2 och Th3.

Var är de olika sensoriska banorna belägna (anterior/posterior kvadrant i tvärsnitt) samt var finns de sensoriska neuronen i den grå substansen?
 • Spinothalamiska
  • har en lateral fil (fascicule) och en anterior fil som båda befinner sig i den anterolaterala delen av ryggmärgens vita substans.
 • Dorsal column–medial lemniscus pathway
  • har två filer som båda är belägna i den posterolaterala kvadranten.
 • Spinocerebellära
  • har två filer, en i postlaterala- och en i anterolaterala kvadranten.

Spinal cord tracts - English.svg
By Polarlys and Mikael Häggström – File:Medulla spinalis – tracts – English.svg by Polarlys (translation by Selket)., CC BY-SA 3.0

De sensoriska neuronen i ryggmärgens grå substans är belägna i dorsalhornet som utgörs av ryggmärgslamina I-VI.

Vilket kortex i hjärnan behandlar inkommande neurala signaler från kroppens känselreceptorer och var sitter detta kortex?

Primära somatosensoriska kortex (S1) i Brodmann’s area 1,2,3 (post-centrala gyrus). Hit kommer signalen efter att den omkopplats i thalamus och passerat capsula interna.

Hur och var korsar de olika afferenta banorna över till andra sidan och vilka korsar inte?
 • Spinothalamiska
  • Korsar över på segmentsnivå.
   • Korsar över i anteriora/ventrala vita commissuran.
    • Nära centralkanalen / lamina X.
 • Lemniscal
  • Korsar över i medulla oblongata, innan dess går den ipsilateralt.
   • Synapsar till nucleas cuneatus et gracilis posteromedialt åt och överkorsar sedan.
 • Spinocerebellära
  • Korsar inte – ipsilateral bana.
 • Spino-olivocerebellära
  • Korsar först över på segmentsnivå (från dorsalhorn till spino-olivocerebellära filen) och sedan korsar den över i/från nedre oliven.
   • Korsar över 2 gånger => ipsilateral del (gentomot signalens ursprung) av cerebellum får signalen.
 • Trigeminothalamiska
  • Går från trigeminala ganglion ner till medulla oblongata där det korsar över och sedan till thalamus ventrala posteromediala kärna.
   • Decusserar alltså efter att signalen kopplats till andra ordningens neuron i en trigeminal kärna (som har tre delar).
    1. Mesencephaliska kärnan
    2. Principala kärnan
     • Belägen dorsalt i pons.
     • Finkänsel och proprioception (DCML-grejer).
    3. Spinala kärnan
     • Belägen i dorsal-kaudala delen av pons samt längs dorsala medulla oblongata.
     • Nociception och temperatur (Spinothalamiska-grejer).
Vad förmedlar de olika sensoriska banorna för typ av information och från var på kroppen?
Bana Typ av information Del av kropp
Spinothalamiska

Laterala: Nociception (smärta) och temperatur.

Anteriora: crude touch.

Från hals och neråt (kaudalt).
Dorsal-column medial lemniscal Proprioception, vibration och 2-punktsdiskriminering (tryck med små receptiva fält). Från hals och neråt. Beroende på om den sensoriska impulsen härstammar från över/under dermatom för T6 färdas information via cuneatus eller gracilis filer.
Spinocerebellära Proprioception. Från senor och muskler
Spino-olivocerebellära Omedveten proprioception (balans) Senor, muskler, hud.
Trigeminothalamiska Nociception, temperatur, proprioception, vibration, 2-punktsdiskriminering (Spinothalamiska + Lemniscal ihopslagna). Ansiktet
I vilka thalamiska kärnor korsar sensoriska signaler från bålen respektive ansiktet?

Bål = nucleus ventralis posterolateralis (VPL).

Ansikte = nucleus ventralis posteromedialis (VPM).

Vilka sorts neuron finns belägna i dorsalrotsganglion respektive i CNS?

Dorsalrotsganglion = pseudounipolära.

CNS = multipolära.

Vad kan stimulera smärtreceptorer?
 1. Vätejoner
 2. Histamin
 3. Substans P
Vilka hjärnhinnor fortsätter ner i ryggmärgen och när slutar ryggmärgen / börjar cauda equina?

Alla hjärnhinnorna fortsätter ner i ryggen och slutar vid kota L1/L2.


One Reply to “Fall 6: Somatosensorik”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *