Fall 4: Hjärnan

En kvinna faller med cykeln och slår i huvudet, vilket orsakar en epiduralblödning som ökar det intrakraniella trycket.

Centralt innehåll

 • Beskriva hur hjärnan omges av hjärnhinnor
 • Förklara hur blödningar kan uppstå i olika skikt mellan hjärnhinnorna
 • Beskriva huvudets intra- och extrakraniella blodförsörjning, inklusive vilka kärl som försörjer delar av det centrala nervsystemet
 • Beskriva hur det venösa avflödet från hjärnan är organiserat
 • Förklara hur blodflödet i hjärnan regleras
 • Beskriva hur cerebrospinalvätska (likvor) bildas, cirkulerar och resorberas
 • Beskriva det strukturella underlaget för blod-hjärnbarriären och förklara dess funktion
 • Redogöra för kranialnervernas funktion, förlopp och innervering (främst 5, 7 och 9-12)

Relevant material

Vecka 2: Neuroanatomy

Osmosis

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Kranialnerver, kranialnerver, kranialnerver. Vad är det viktigast att ta med sig från detta fallet? Använd hjälm!

Vad har kranialnerverna 5, 7 & 9-12 för funktion (och vad innerverar de)?

V. Trigeminus

 • Ophthalamicus
  • Sensorisk: känsel i övre ögonlock och panna.
 • Maxillaris
  • Sensorisk: känsel i undre ögonlock, kinder och övre läpp.
 • Mandibularis
  • Sensorisk: känsel i munnen (inkl. tänder/alveoler)
  • Motorisk: muskler som ger tugg-funktionen (m. masseter, m. temporale samt m. pterygoideus laterale och mediale).

VII. Facialis

 • Sensorisk: förmedlar smaksensationer på anteriora 2/3 av tungan (genom att innervera chorda tympani).
 • Motorisk: innerverar muskler kring ögon och mun. Signalerar uttryck såsom att
  • le
  • rynka pannan
  • stänga ögonen
 • Parasympatisk: saliv- och tårproducerande körtlar.

IX. Glossopharyngeus

 • Sensorisk: smak på posteriora 1/3 av tunga, sensoriska del av kräkreflex.
 • Motorisk: sväljfunktion.
 • Parasympatisk: salivproducerande körtlar.

X. Vagus

 • Sensorisk: smaksensationer i nedre svalg och epiglottis.
 • Motorisk: tal (muskler i larynx), motoriska del av kräkreflex.
 • Parasympatisk: hjärta, lungor & mag- tarmkanal.

XI. Accessorius

 • Motorisk: innerverar m. sternocleidomastoideus (skaka på huvudet) samt m. trapezius (rycka på axlarna).

XII. Hypoglossus

 • Motorisk: tungan.
Genom vilka håligheter löper kranialnerverna ur ut från hjärnan (cranium)?
 • Lamina cribrosa
  • Olfactorius (I)
 • Canalis opticus
  • Opticus (II)
 • Fissura orbitalis superior (ögonrörelse)
  • Oculomotorius (III)
  • Trochlearis (IV)
  • Ophthalamicus (V¹)
  • Abducens (VI)
 • Canalis facialis
  • Facialis (VII)
 • Meatus acusticus internus
  • Vestibulocochlearis (VIII)
 • Foramen jugulare (9-11)
  • Glossopharyngeus (IX)
  • Vagus (X)
  • Accessorius (XI)
 • Canalis hypoglossi
  • Hypoglossus (XII)
Vilka kranialnerver innehåller parasympatiska nervfibrer?

3, 7, 9 & 10.

(3 + 4 + 4/2 + 2/2)

Vad definerar en epidural samt subdural blödning och vilka kärl kan det vara som brister?

Epidural

 • Mellan dura maters yttre blad och skallbenet (epi = på) eller kotkropp i ryggraden.
 • Ex. a. meningea media som brister.

Subdural

 • Mellan dura maters inre blad och arachnoidea mater (sub = under).
 • Ex. bryggvener som brister.
CSF
a) hur dräneras CSF (likvor) ut till det venösa systemet?
b) i vilka utrymmen cirkulerar CSF?
c) hur mycket CSF cirkulerar kontinuerligt samt hur mycket nysyntetiseras varje dygn?
d) hur nysyntetiseras det?

a) Dränering: Via arachnoida villi, utskott på arachnoidea mater som mynnar ut i venösa sinus mellan dura maters två blad.

b) Cirkulation: CSF cirkulerar i hjärnans ventriklar och sedan ut till det subarachnoidala utrymmet. 

c) Mängder: cirka 150 ml i ständig cirkulation. 500 ml = 50 cl nytt/dygn.

d) Produceras av modifierade ependymalceller (plexus choroideus) från arteriellt blod (finns en blod-cerebrospinalvätskebarriär pga tight-junctions).

Vilka är typiska värdespann för intrakraniellt tryck (ICP, i mmHg) när det kommer till a) normalt samt b) medvetslöshet?

a) normalt ICP = 7-15 mmHg.

b) medvetslöshet = överstiger 40-50 mmHg

Vilken är den essentiella funktionen av cerebral autoregulation samt den nedre respektive övre gränsen för medelartärtryck (i mmHg) där autoregulation fortfarande fungerar?

Cerebral autoreglerings ser till att trycket i hjärnans kapillärer (vilket ger genomblödning som försöjer hjärnvävnaden) upprätthålls även om medelartärtrycket varierar.

Nedre respektive övre gräns för medelartärtryck är 60 respektive 160 mmHg. Vid dessa gränservärden klarar cerebral autoreglering inte längre av att upprätthålla tillräcklig cerebral genomblödning vilket resulterar i medvetslöshet.

Vad ger upphov till blod-hjärnbarriären och vad kan passera den?

BBB upprätthålls mha att endotelet har tight-junctions, pericyter och att astrocyters utskott täcker endotelet från utsidan.

Fettlösliga ämnen kan lättast ta sig över BBB.

Om du har funderingar eller frågor kring någonting på sidan är du alltid välkommen att lämna en kommentar!


8 Replies to “Fall 4: Hjärnan”

 1. Matilda

  Är det inte så att Vestibulocochlearis (VIII) går igenom porus acusticus internus och vidare igenom meatus acusticus internus? Eller räknas meatus som själva ”hålet” och inte ett utrymme?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *