Fall 2: Neurofysiologi

En kvinna förgiftas av musslor som innehåller ett toxin vid namn saxitoxin. Saxitoxin påverkar nervernas signalering och mer specifikt aktionspotentialen, som får en långsammare stigning och lägre amplitud, även om durationen förblir densamma. Vilomembranpotentialen förblir oförändrad.

Centralt innehåll

 • Nervcellen
 • Jonkanaler och neurotransmittorer
 • Vilopotential och aktionspotential

Relevant material

Vecka 3: Neural Signaling

💾 The Nernst/Goldman Equation Simulator

Osmosis

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

 • Chapter 2: Electrical Signals of Nerve Cells (s. 33-46)
 • Chapter 3: Voltage-Dependent Membrane Permeability (s. 47-60)
 • Chapter 4: Ion Channels and Transporters (s. 61-77)

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Vad finns det för exempel på hur man inhibera aktionspotentialer samt synapser i nervsystemet?

Ex.

 1. Inhibera SNAP-25 (t-SNARE för vesiklar innehållande neurotransmittorer).
 2. Inhibera spänningskänsliga natriumkanaler.
 3. Neurotransmittorantagonist som binder till post-synaptiska terminalen.
Vad är det som möjliggör den snabba repolariseringen (samt hyperpolariseringen) av ett neuron?

Koncentrationsgradienten av kalium. När man når ett tröskelvärde aktiveras spänningskänsliga kaliumjonkanaler vilket repolariserar cellen (+ Na/K-ATPaser).

Vad innebär spatial och temporal summation samt vilken placering av synapser på ett neuron har störst inverkan på dessa summationer?

Summationer av inkommande excitatoriska och inhibitoriska signaler kan eller kan inte utlösa en aktionspotential om ett tröskelvärde uppnås vid axon hillock.

 • Spatial
  • Total summering av flera signaler i ett ögonblick.
 • Temporal
  • Summering av flera signaler över tid (frekvensberoende).

Desto närmre synapsen är axon hillock desto större inverkan kommer den inhibitoriska/excitatoriska signalen att ha på summationen – dvs. att synapser som kopplar direkt till cellkropp (soma) har störst effekt.

Vad händer med nervcellens vilomembranpotential samt möjlighet till aktionspotential vid hypo- respektive hyperkalemi?

Hypokalemi

 1. Minskning av den extracellulära kaliumnivån.
 2. Kalium från inuti cellen kommer att läcka ut för att uppnå equilibrium.
 3. Cellen blir hyperpolariserad och det blir svårare att uppnå en aktionspotential.

Hyperkalemi

 1. Förhöjd extracellulär kaliumnivå.
 2. För att uppnå equilibrium kommer det strömma kalium in i cellen.
 3. Cellen depolariseras vilket aktiverar spänningskänsliga natriumkanaler.
 4. Spänningskänsliga natriumkanaler kommer sedan aldrig att deinaktiveras pga att cellen inte uppnår en lika negativ hyperpolarisation.
Vilka neurotransmittorer är aminosyror respektive aminer?

Aminosyror

 • Glutamat
  • AMPA-receptorer => depolarisering via Na+ inflöde
  • NMDA-receptor => depolariering via Ca2+ inflöde
 • GABA

Minnesregel: Gaminosyror.


Aminer

 • Dopamin
 • Adrenalin/Noradrenalin
 • Serotonin
 • Histamin

(Pretty much kvarstående av de som ska kunnas)

Acetylkolin är en klass för sig själv.

Vad tillför myelin för egenskaper vid aktionpotential samt vilka celler myeliniserar CNS respektive PNS?

Myelinet minskar kapacitansen och leder till saltatorisk fortledning vilket innebär att färre positiva joner kan depolarisera en större sträcka av axonet.

PNS = Schwannceller.

CNS = oligodendrocyter.

Vilka gliaceller finns och vad är deras funktion?

CNS

 • Astrocyter, stödjeceller som är delaktiga i BBB.
 • Mikroglia, immunförsvarsceller.
 • Ependymalceller, skikt celler mellan CNS & ventriklar.
 • Oligodendrocyter, myeliniserar.

PNS

 • Satellitceller, stödjeceller.
 • Schwannceller, myeliniserar.
Hur fortplantas en elektrisk synaps och hur snabbt?

Elektrisk synaps = fortledning via Gap-junctions (0.4 ms).


One Reply to “Fall 2: Neurofysiologi”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *