Fall 13: Sömn

En ung kvinna med sömnproblem.

Centralt innehåll

  • Beskriva de fysiologiska grunderna för sömn, vakenhet och medvetandegrad

Relevant material

Vecka 12: Sleep and Wakefulness

Purves, D et al (eds): Neuroscience, Sinauer

  • Chapter 28: Cortical States (s. 609-631)

Youtube


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *