Utbildning/material relevant för läkarstudenter

När man kommer ut på klinikerna är det mycket man förväntas kunna och allt går inte att prioritera under de första terminerna. Många gånger hade det varit bra att veta lite av det man lär sig senare, exempelvis hur man bemöter patienter med psykiska frågeställningar. Under programmet länkas man ibland till diverse sidor, som vem som helst i allmänhet kan skapa ett konto på. Det vore praktiskt att samla dessa utbildningar/material under en gemensam sida, där man lättare kan ta del av dessa för den som är mer intresserad, därav finns detta inlägg.

Suicide Zero

Psykiska ohälsa kan ta utryck på många olika sätt och det är inte ovanligt att personer med psykisk ohälsa inte vill prata om det förrän det har gått för långt. Personen kan exempelvis söka medicinakuten för något annat och där kan detta bemöttas. Suicide Zero erbjuder utbildningar i hur man kan fråga och uppmärksamma detta, samt även material på deras hemsida för att lära sig mer. Klicka här för att se när nästa föreläsning äger rum.

Suicide Zero har även en kort innehållsrik utbildning med information och konkreta tips i hur man kan stötta personer som har suicidtankar och/eller planer, samt hur man kan se tecken på om någon börjar på sämre. Se denna länk.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Denna introduktionskurs ingår i kursportföljen för termin nio. Kursen ger bland annat information och stöd i frågar att ställa om man misstänker att någon utsätts för våld eller våld i nära relationer. Kursen finns att hitta här.

Webbutbildning för insatser mot ätstörning (WINST)

Detta är en fristående utbildning som under termin nio rekommenderas för den som vill lära sig mer om ämnet. Utbildningen går bland annat igenom olika perspektiv människor har om sitt ätande, hur det kan uttrycka sig och vad man kan göra åt det. Klicka här för att komma till utbildningen.

Basprogram om våld mot barn och unga

Denna utbildning finns som extramaterial under pediatrik/barnmedicin under termin nio. Länk till utbildningen finns här.

Känner du till andra utbildningar/material du vill tipsa om, hör gärna av dig till oss! För detta inlägg är det bäst att mejla max@lundalakare.se eller skriva en kommentar på inlägget. :))

//Max Wictor


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *