Författare: Albin Robertsson


  • Anemi och Blödning

    Även om det inte ingår i PBL kan man vara säker på att en hel del anemi och blödningsfrågor dyker upp på tentan, fler än för många PBL-fall, så glöm […]