Introduktion till anatomi

Anatomiska plan och axlar, samt andra essentiella anatomiska begrepp.