Ben, brosk och bindväv

Både ben och brosk är bindväv och tillsammans ger dessa vävnader stadga och har en sammanhållande funktion åt andra vävnader och organ i kroppen.