Metabolism

Hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor.